%s »

Специалист продажби

Описание


Идеалният кандидат е динамична личност с опит в продажбите на услуги и консултации. Работа в Интернет и офис приложения е задължителна.  Екипът за Развитие на бизнеса е отговорен за цялостното развитие на компанията и най-вече за повишаване на нейните приходи и пазарен дял. Основните акценти в работата включват:
 • Откриване на нови клиентски групи.
 • Развитие и повишаване на ефективността на взаимоотношения със съществуващи клиенти.

Отговорности

 • Да намира нови клиенти
 • Да увеличава обемите на настоящите клиенти, като им предлага гамата от допънителни услуги, които Design.BG Studios разработва
 • Да открива нови бизнес възможности и възможности за продажби чрез различни методи и похвати с всички възможни източници.
 • Ефективно да урежда договорените условия и да предава договорите на компанията навреме.
 • Да създава и поддържа взаимоотношения с подходящи партньори за откриване на нови бизнес възможности, да развива общите бизнес планове, да оценява проектите и маркетинговите програми.

Изискване за умения, образование и опит

 • Дисциплинирана и инициативна личност с 1-2 години опит в продажби в сферата на консултациите и услугите.
 • Бакалавърска степен в университет или завършен колеж.
 • Отлична писмена и говорима комуникация, способност да преговаря и убеждава;
 • Способност да работи в предприемаческа среда с много хора и да взема бързи решения с минимални мениджърски наставления.
 • С нагласа винаги да довежда сделката до край, но да балансира с гъвкавост, търпение и адаптивност.
 • Умение да работи в екип и стремеж да постига резултати.
 • Умение да продава на хора вземащи управленски решения.
 • Да има макар и основни познания за програми, свързани с Интернет и дизайн
 • Перфектна работа с програмите на офис пакета (Майкрософт/Опън Офис) е задължително..
Посетете виртуално офиса ни във Варна на адрес: http://tour.design.bg

Подаване на документи


Кликвате на бутона КАНДИДАТСТВАЙ по-долу и попълнете формата, като отговаряте възможно най-честно. Попълвате само нещата, които умеете. Не попълвайте полетата Умения, където имате само основни познания. Допълнителни инструкции как да изпратите електронния формуляр ще намерите в края на вашият формуляр за кандидатстване.

Можете да изпратите документите си и на адрес:

ПК 609, Варна 9000
Дизайн.БГ Студиос

Забележка: Ако желаете да получите подадените документите обратно, моля изпратете ни адресиран плик с марка. Документите ви няма да бъдат върнати, ако не ни изпратите адресиран плик с подходяща пощенска марка.

Кандидатствай


The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers.
Priligy Buy Online Austrailia