%s »

Търговски директор

Описание


Идеалният кандидат трябва да е изключително мотивиран и да има доказан опит в продажбата на новаторски уеб базирани услуги. Да е с опит на консултант, което успешно да използва при преговори. Изисква се предишен опит в интернет агенция или опит в представянето и продажбата на консултантски услуги. Екипът за Развитие на бизнеса е отговорен за цялостното развитие на компанията и най-вече за повишаване на нейните приходи и пазарен дял. Основните акценти в работата включват:
 • Управление на контактите с клиенти.
 • Откриване на нови клиентски групи.
 • Развитие и повишаване на ефективността на взаимоотношения със съществуващи клиенти.

Отговорности

 • Да има опит и да може да го прилага за постигане на търговските цели на фирмата в целевите за Design.BG Studios области: Забавление, Недвижими имоти/Строителство, Туризъм, Продажби на дребно, Потребителски стоки, Технологии.
 • Да придобива, развива и поддържа знания за всички услуги предлагани от компанията, за да посреща очакванията и нуждите на клиентите.
 • Да открива нови бизнес възможности и възможности за продажби чрез различни методи и похвати с всички възможни източници.
 • Да работи с творческите и маркетингови екипи за изработването на стратегии и творчески решения , спазвайки строго определени срокове.
 • Да изгражда и изпълнява ефективни маркетингови програми, като запознава компанията с изгледите за перспектива.
 • Да представя студиото в радиотранслационната мрежа, шоу програми и други свързани с нашия бизнес събития.
 • Ефективно да урежда договорените условия и да предава договорите на компанията навреме.
 • Да има способността да предвижда точно паричните постъпления, да заздравява и договаря нов бизнес и да постига очакваните постъпления и цели.
 • Да създава и поддържа взаимоотношения с подходящи партньори за откриване на нови бизнес възможности, да развива общите бизнес планове, да оценява проектите и маркетинговите програми.

Изисквания за умения, образование и опит

 • Дисциплинирана и инициативна личност с 3-5 години опит в продажби на интерактивна/рекламна/медийна агенция или друго подобно предприятие в сферата на консултациите и услугите.
 • Бакалавърска степен в университет или четиригодишен колеж.
 • Доказан опит в развитието на ефективни стратегии и предложения, които да печелят нов бизнес в интерактивното пространство.
 • Отлична писмена и говорима комуникация, способност да преговаря и убеждава; опит в маркетинговите проучвания, писанете на маркетингови предложения и презентации.
 • Способност да работи в предприемаческа среда с много хора и да взема бързи решения с минимални мениджърски наставления.
 • Опит в продажбите на високо равнище с опитни купувачи.
 • С нагласа винаги да довежда сделката до край, но да балансира с гъвкавост, търпение и адаптивност.
 • Способност да използва всички методи за продажбени, да се справя с клиентските възражения, като постига като крайна цел уговорена среща.
 • Умение да работи в екип и стремеж да постига резултати.
 • Умение да продава на хора вземащи управленски решения.
 • Способност да работи под напрежение и допълнителни часове, за да се справя с критични крайни срокове.
 • Да има макар и основни познания по Flash, HTML 3D и др. приложения свързани с Интернет и диззайн
 • Да познава главните играчи на пазара в България
 • Перфектна работа с програмите на офис пакета (Майкрософт/Опън Офис) е задължително..

Посетете виртуално офиса ни във Варна на адрес: http://tour.design.bg

Подаване на документи

Кликвате на бутона КАНДИДАТСТВАЙ по-долу и попълнете формата, като отговаряте възможно най-честно. Попълвате само нещата, които умеете. Не попълвайте полетата Умения, където имате само основни познания. Допълнителни инструкции как да изпратите електронния формуляр ще намерите в края на вашият формуляр за кандидатстване.

Можете да изпратите документите си и на адрес:

ПК 609, Варна 9000
Дизайн.БГ Студиос

Забележка: Ако желаете да получите подадените документите обратно, моля изпратете ни адресиран плик с марка. Документите ви няма да бъдат върнати, ако не ни изпратите адресиран плик с подходяща пощенска марка.

Кандидатствай

The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Priligy Pharmacy