%s »

Търговски директор

Описание


Идеалният кандидат трябва да е изключително мотивиран и да има доказан опит в продажбата на новаторски уеб базирани услуги. Да е с опит на консултант, което успешно да използва при преговори. Изисква се предишен опит в интернет агенция или опит в представянето и продажбата на консултантски услуги. Екипът за Развитие на бизнеса е отговорен за цялостното развитие на компанията и най-вече за повишаване на нейните приходи и пазарен дял. Основните акценти в работата включват:
 • Управление на контактите с клиенти.
 • Откриване на нови клиентски групи.
 • Развитие и повишаване на ефективността на взаимоотношения със съществуващи клиенти.

Отговорности

 • Да има опит и да може да го прилага за постигане на търговските цели на фирмата в целевите за Design.BG Studios области: Забавление, Недвижими имоти/Строителство, Туризъм, Продажби на дребно, Потребителски стоки, Технологии.
 • Да придобива, развива и поддържа знания за всички услуги предлагани от компанията, за да посреща очакванията и нуждите на клиентите.
 • Да открива нови бизнес възможности и възможности за продажби чрез различни методи и похвати с всички възможни източници.
 • Да работи с творческите и маркетингови екипи за изработването на стратегии и творчески решения , спазвайки строго определени срокове.
 • Да изгражда и изпълнява ефективни маркетингови програми, като запознава компанията с изгледите за перспектива.
 • Да представя студиото в радиотранслационната мрежа, шоу програми и други свързани с нашия бизнес събития.
 • Ефективно да урежда договорените условия и да предава договорите на компанията навреме.
 • Да има способността да предвижда точно паричните постъпления, да заздравява и договаря нов бизнес и да постига очакваните постъпления и цели.
 • Да създава и поддържа взаимоотношения с подходящи партньори за откриване на нови бизнес възможности, да развива общите бизнес планове, да оценява проектите и маркетинговите програми.

Изисквания за умения, образование и опит

 • Дисциплинирана и инициативна личност с 3-5 години опит в продажби на интерактивна/рекламна/медийна агенция или друго подобно предприятие в сферата на консултациите и услугите.
 • Бакалавърска степен в университет или четиригодишен колеж.
 • Доказан опит в развитието на ефективни стратегии и предложения, които да печелят нов бизнес в интерактивното пространство.
 • Отлична писмена и говорима комуникация, способност да преговаря и убеждава; опит в маркетинговите проучвания, писанете на маркетингови предложения и презентации.
 • Способност да работи в предприемаческа среда с много хора и да взема бързи решения с минимални мениджърски наставления.
 • Опит в продажбите на високо равнище с опитни купувачи.
 • С нагласа винаги да довежда сделката до край, но да балансира с гъвкавост, търпение и адаптивност.
 • Способност да използва всички методи за продажбени, да се справя с клиентските възражения, като постига като крайна цел уговорена среща.
 • Умение да работи в екип и стремеж да постига резултати.
 • Умение да продава на хора вземащи управленски решения.
 • Способност да работи под напрежение и допълнителни часове, за да се справя с критични крайни срокове.
 • Да има макар и основни познания по Flash, HTML 3D и др. приложения свързани с Интернет и диззайн
 • Да познава главните играчи на пазара в България
 • Перфектна работа с програмите на офис пакета (Майкрософт/Опън Офис) е задължително..

Посетете виртуално офиса ни във Варна на адрес: http://tour.design.bg

Подаване на документи

Кликвате на бутона КАНДИДАТСТВАЙ по-долу и попълнете формата, като отговаряте възможно най-честно. Попълвате само нещата, които умеете. Не попълвайте полетата Умения, където имате само основни познания. Допълнителни инструкции как да изпратите електронния формуляр ще намерите в края на вашият формуляр за кандидатстване.

Можете да изпратите документите си и на адрес:

ПК 609, Варна 9000
Дизайн.БГ Студиос

Забележка: Ако желаете да получите подадените документите обратно, моля изпратете ни адресиран плик с марка. Документите ви няма да бъдат върнати, ако не ни изпратите адресиран плик с подходяща пощенска марка.

Кандидатствай

Illinois Payday Loans should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders.
Buy Priligy 30mg