%s »

Отговорник по качеството

Работата на ОТГОВОРНИКА ПО КАЧЕСТВОТО е да осигурява оптималното качество на продукцията на design.bg. Да следи спазването на правилата за работа по проектите, приети като неразделна част от вътрешния ред и системата за управление на качеството на фирмата. ОТГОВОРНИКА ПО КАЧЕСТВОТО е отговорен за личното и автоматизирано тестване на уеб продуктите и процесите. За тази позиция могат да кандидатстват програмисти и специалисти с опит в управление на качеството на IT проекти и процеси.

Отговорности

 • Участие в анализиране на заданието за проекта
  Оценка на срокове за тестване
  Писане на логически тестове по проект
  Създаване, разработка и осъществяване на ръчни и автоматизирани (script) тестове
  Работа и комуникация с потребителите и клиентите на фирмата относно проблеми и трудности при работа с нашите продукти
  Управление на тестовия процес (reporting, tracking, escalation, verification), отстраняване и документиране на грешки
  Създаване на доклад по качеството за всеки продукт

Изисквания

 • Познания за .NET или PHP
 • Проактивен, резултатно орентиран член на екипа
 • Добри комуникативни възможности
 • Много добър говорим и писмен английски

Бонус

 • Познания в областта на Управление на качеството и тестването
 • Добри програмни умения

Посетете виртуално офисът ни във Варна на адрес: http://tour.design.bg

Кандидатствай

Getting California Loans Online should be thought of many times.
Generic Zithromax Discount