%s »

BCC - Уеб Сайт


Разгледай проекта

Проектът

Проектът BCC.bg Data е пример за ефективна електронна информационна система, която предоставя B2B услуги на пазара на инвестиции и недвижими имоти на регионално и международно ниво. Той отговоря адекватно на потребителските нужди от систематизирана и актуална информация за пазара на недвижими имоти в България – строителни обекти, инвеститори, строители, архитекти, консултанти с техните контакти, инвестиционен климат, статистически данни, пазарни тенденции и др.

Историята

Партньорите ни от Болкан Кънсалтънси Център се обърнаха към нас с идеята за създаване на база данни, която да съдържа информация за строителните обекти в България и етапите, в които се намират те. Е-маркетинг специалистите на design.bg надградиха тази идея. Ние създадохме не само система, даваща детайлна информация за строителния пазар, но и възможност за ефективни продажби и комуникация на продуктите и услугите на клиентите на BCC.BG.

Фактите

Разработката и развитието на информационната системата BCC.bg Data превърна нашия партньор в основен информационнен източник на пазара на недвижими имоти. Тя адекватно отговаря на повишения пазарен интерес към маркетинговите проучвания в тази област. Базата данни разполага с над 8 000 ежедневно обновявани бизнес профила на инвеститори, предприемачи, архитекти и консултанти и над 59 000 000 кв.м. РЗП в България. Информацията е систематизирана по направления - жилищно строителство, търговски площи, офис площи, индустриални площи, атракционни, ваканционни и специализирани сгради и хотели и хотелски комплекси.


Цели и стратегия

design.bg предложи и разработи уникална маркетингова концепция за предлагането на недвижими имоти онлайн. На база нашия опит и познания за интернет, ние си поставихме за цел не само да изградим информационната система на нашия клиент, но и да развием бизнеса му в интернет пространството чрез:

- достигане до таргет аудиториите на нашия партньор

- формиране на клиентски бази данни

- лесен достъп до базите данни и услугите, предоставяни от нашия партньор

- разработка на пазарни проучвания, статистики, анализи


Резултатите

Консултантите на BCC.BG, заедно с e-маркетинг специалистите на design.bg, съвместно изградиха уникален продукт не само за българския, но и за европейския пазар: информационна система с огромна база данни за всички строителни обекти в България, профили на инвеститори, консултанти, проектанти, изпълнители. Информацията за състоянието на пазара се обновява ежечасно. Системата BCC.bg Data предоставя конкурентно предимство на потребителите й в продажбите и комуникацията на техните продукти и услуги.

 

 

Дата на завършване: 12.1.2006
Използвани технологии: HTML и CSS, JavaScript, PHP и MySql

уеб проект за недвижими имоти

е-маркетинг стратегия консултинг

Do you need Payday Loans Missouri as soon as possible?
Kamagra Online