%s »

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - web site


Разгледай проекта
Феърплей Интернешънъл отново се довери на design.bg за изграждането на онлайн представянето на една от нейните компании - ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На база на детайлни маркетингови проучвания, както проучване на начина на работа и потребностите на клиента, консултантският екип на design.bg разработи модули за ефективна работа на специалистите от отдел продажба на ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, предоставящи им възможност за ефективна комуникация с клиента и увеличаване на онлайн и офлайн продажбите недвижими имоти на компанията, към които и дружеството се стреми в средносрочен план.
Друга цел бе създаване на възможността за получаване на маркетингова информация за целевите групи, която да позволява анализ на пазарната ситуация, поведението на аудиториите.
Онлайн проектът носи спецификата на ФеърПлей  – компания-лидер в строителството и инвестициите в България. Като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, интернет проектът на ФеърПлей Пропъртис е с информационен характер и акцентира на актуалното представяне на информацията, като едновременно анонсира текущите и предстоящи инвестиционни проекти. Разработеният специализиран софтуеър - модул за автоматично извличане на данни от Българска Фондова Борса - София дава възможност за представяне движението на ценните книжа на FPP в реално време със съответните цени и търгувани количества.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:
Web site development
E-marketing consulting and online strategies
Information, navigation architecture and design
Managed Hosting
Digital Creative


е-маркетинг за секюритизирани недвижими имоти

БФБ - извличане на данни в реално време

интернет проекта анонсира текущите и предстоящи инвестиционни проекти

ФеърПлей Интернешънъл АД
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Viagra Gold Australia