%s »

Феърплей пропъртис - Уеб сайт


Разгледай проекта
Онлайн проектът носи спецификата на ФеърПлей Интернешънъл – компания-лидер в строителството и инвестициите в България. Като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, интернет проектът на ФеърПлей Пропъртис е с информационен характер и акцентира на актуалното представяне на информацията. Модулът за автоматично извличане на данни от Българска Фондова Борса - София дава възможност за представяне движението на ценните книжа на FPP в реално време със съответните цени и търгувани количества.
Дата на завършване: 14.11.2007
Използвани технологии: HTML и CSS, JavaScript, PHP и MySql, FLASH

01.jpg

.
Order Zithromax