%s »

Офис Експрес - Уеб сайт

Консултантският екип на design.bg, съвместно с Офис Експрес изгради е-маркетинг стратегия за навлизането на Офис Експрес в интернет, като представи предложение за онлайн интегрирана експертна система за стимулиране на продажбите и за обслужване на клиенти, с цел навлизане на пазара на онлайн продажбите и увеличаване на пазарния дял на компанията в България. Интегрирането на Microsoft Navision в онлайн проекта, бе решение което ни даваше увереност да заявим че сме на прага на една уникална за страната и региона е-бизнес и е-маркетинг платформа и стратегия за бранша.

Като крайната цел на всичко бе не само Офис Експрес да има красив и ефективен  он-лайн образ, а да се събират бази данни на потенциални клиенти, да се моделира цялостната маркетингова политика на компанията, след като бъде тествана върху он-лайн аудиторията, да се дефинират потребителите, техните потребности и очаквания.

Проектът е уеб базирано бизнес решение за онлайн продажби, складови наличности, счетоводство, клиентски профили, програми за лоялност, системи за промоции и стимулиране на продажбите. Наред с обслужването на онлайн сделките с крайни клиенти, модулът за онлайн продажби има специализирана секция за обслужване на корпоративни клиенти. Системата дава решение на всички потребности на корпоративните клиенти на Офис Експрес от глeдна точка на отчетност, делигиране на права и лимити, задаване на график за повторни поръчки и пр. Консултантският екип на design.bg проведе проучвания и анализи на потребителското поведение и нужди при покупка на офис консумативи, техника и мебели. Интерфейсните решения и функционалност на проекта са направени в посока максимално улеснение на работата за служителите на  Офис Експрес.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:
Изграждане на уеб сайтове
е-Маркетинг консултиране и онлайн стратегии
Платформи за електронна търговия и е-Бизнес
Информационна, навигационна архитектура и дизайн
Дигитален криейтив

Е-бизнес система за онлайн и офлайн продажби

уеб базирано бизнес решение онлайн поръчки

онлайн интегрирана експертна система за стимулиране на продажбите и за обслужване на клиенти

The system of instant Virginia Loans Online allows any adult U.S. citizen.
Kamagra Nz