%s »

Евроинс ЗО - Уеб Сайт


Разгледай проекта

Уеб проектът на Евроинс Здравно Осигуряване представя компанията в интернет като стабилна фирма, водеща в областта на Доброволното Здравно Осигуряване в България. Той отговоря адекватно на потребителските нужди от информация за предлаганите продукти и услуги от компанията, данни за медицинските центрове и здравни заведения, партньори на компанията, допълнителна информация за здравно-осигурените лица.
 
От Евроинс Здравно Осигуряване се обърнаха към нас с желанието за разработка на онлайн център за обслужване на техните клиенти. Всеки клиент на компанията има достъп до своето лично здравно досие в интернет, което достъпва с ЕГН и Здравно Осигурителен номер. Този акаунт дава следните възможности на здравно-осигурените лица:

  • проверка на статуса на предявена претенция за възстановяване на разходи за здравни стоки и услуги;
  • съдействие при избор на лекар и здравно заведение;
  • уговорка за час за посещение при избран от лекар-специалист.        

design.bg предложи и разработи е-маркетингова концепция за предлагането на услуги в областта на здравното осигуряване онлайн. На база нашия опит и познания за интернет, ние си поставихме за цел не само да изградим информационната система на нашия клиент, но и да развием бизнеса му в интернет пространството чрез:

  • изграждане на уеб проекта;
  • достигане до таргет аудиториите на нашия клиент; 
  • формиране на клиентски бази данни;
  • лесен достъп до базите данни за служителите на компанията;
  • изграждане на онлайн център за обслужване на клиенти;
  • изграждане на система за управление на личните досиета на здравно-осигурените лица;
  • онлайн call center.
Дата на завършване: 07.3.2008
Използвани технологии: PHP, HTML и CSS

уеб проект за здравно осигуряване

интернет маркетинг стратегия за здравни осигуровки

Do you need Missouri Loans Online as soon as possible?
Xifaxan