%s »

Евроинс ЗО - Уеб Сайт


Разгледай проекта

Уеб проектът на Евроинс Здравно Осигуряване представя компанията в интернет като стабилна фирма, водеща в областта на Доброволното Здравно Осигуряване в България. Той отговоря адекватно на потребителските нужди от информация за предлаганите продукти и услуги от компанията, данни за медицинските центрове и здравни заведения, партньори на компанията, допълнителна информация за здравно-осигурените лица.
 
От Евроинс Здравно Осигуряване се обърнаха към нас с желанието за разработка на онлайн център за обслужване на техните клиенти. Всеки клиент на компанията има достъп до своето лично здравно досие в интернет, което достъпва с ЕГН и Здравно Осигурителен номер. Този акаунт дава следните възможности на здравно-осигурените лица:

  • проверка на статуса на предявена претенция за възстановяване на разходи за здравни стоки и услуги;
  • съдействие при избор на лекар и здравно заведение;
  • уговорка за час за посещение при избран от лекар-специалист.        

design.bg предложи и разработи е-маркетингова концепция за предлагането на услуги в областта на здравното осигуряване онлайн. На база нашия опит и познания за интернет, ние си поставихме за цел не само да изградим информационната система на нашия клиент, но и да развием бизнеса му в интернет пространството чрез:

  • изграждане на уеб проекта;
  • достигане до таргет аудиториите на нашия клиент; 
  • формиране на клиентски бази данни;
  • лесен достъп до базите данни за служителите на компанията;
  • изграждане на онлайн център за обслужване на клиенти;
  • изграждане на система за управление на личните досиета на здравно-осигурените лица;
  • онлайн call center.
Дата на завършване: 07.3.2008
Използвани технологии: PHP, HTML и CSS

уеб проект за здравно осигуряване

интернет маркетинг стратегия за здравни осигуровки

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy Singapore