%s »

УМБАЛ Света Марина - Информационна система

 

За нашия клиент УМБАЛ Света Марина планирахме и изградихме информационна система за обслужване на пациентите и посетителите на здравното заведение. След детайлно проучване и анализ на етажното разпределение в клиниката, кабинетите в нея и особенностите в медицинския център и на база проведените разговори с нашия клиент, нашите специалисти по информационна и навигационна архитектура, съвместно с флаш дизайнери и програмисти изградиха софтуера за информационния терминал.

Целта на информационната система е мултимедийно представяне на разположението на отделните кабинети и клиники, както и основна информация за тях на база на потребителски заявки за необходимите им данни. Системата позволява търсене по номер на кабинет или ключова дума. Търсенето се осъществява както в наименованията на кабинетите, така и в списък от допълнително въведени ключови думи, описващи на разбираем за обикновения потребител (немедицинско лице) език дейността на конкретния кабинет, болестите които лекува и др.

Информацията, която се извежда за кабинета, включва списък на лекарите, данни за контакти, работно време, списък с обслужвани клинични пътеки и др. Пътят до желаното място се показва чрез анимация от мястото, на което е позициониран информационният терминал,  до крайната зададена цел.

Терминалът предоставя и допълнителна обща информация за болницата. Системата работи без клавиатура, със сензорен екран, като чрез флаш технология се управляват действията на потребителя.

Информацията, поддържана от системата, може да се управлява дистанционно от компютър чрез интегрираната система за управление на съдържанието.

Дата на завършване: 12.2.2009
Използвани технологии: FLASH, MySQL

информационна система за здравеопазване

информационен център за болница

мултимедия и флаш технология

навигационна архитектура и дизайн

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy In India