%s »

Гражданско движение ГЛАС - Уеб сайт


Разгледай проекта

design.bg бе избран от Гражданско движение "Глас" за създаване на цялостна концепция и изграждане на уеб проект за онлайн комуникация с гражданите на Варна и членовете на движението. В рамките на този проект, design.bg предостави следните услуги:

 - е-маркетинг консултиране и онлайн стратегия за присъствие в интернет

 - дигитален криейтив

 - разработване на уеб сайт и неговата поддръжка

 - е-медия планиране и купуване за онлайн предизборна кампания

 - хостинг решения

Проектът за Гражданско движение "Глас" е една основа на дигитална платформа за присъствие в дигиталното пространство. В нея е заложена задължителната за една политическа кампания обратна връзка с потребителя, която в случая е разработена чрез един добре познат инструмент за онлайн комуникация форум - дискусионен клуб.

Историята

В началото на цялостното планиране на политическата си кампания стратезите на движението след консултации с е-маркетинг специалстите на design.bg заложиха и на присътсвието си в дигиталното пространство предвид факта, че над 50 % от потенциалния им таргет са потребители на интернет, както от работното си място ,така и вкъщи.

 Фактите

Гражданското движение беше скоросформирано и ново в политическото пространство на страната и като такова още в началото трябваше да обгърне възможно най-голяма част от аудиториите с цел да ги запознае с политическата си платформа и програма. Интернет обществата са едно от най-мощните средства за пренос и предване на информация и с цел да привлече вниманието им design.bg разработи цялостна визия за изграждане на онлайн социум около движението.

Резултатите

Чрез постигане на познаваемост на името и логото на движението и създваването на усещане за обратна връзка в комуникацията с неговите лидери design.bg успя да разработи една успешна политическа онлайн кампания за новосъздадено гражданско движение, което се доказва и от постигнатите цели в проведените местни избори. 

Дата на завършване: 10.5.2007
Използвани технологии: HTML и CSS, JavaScript, FLASH, PHP и MySQL

Гражданско движение ГЛАС

Гражданско движение ГЛАС

personal loans online .
Viagra Super Active