%s »

Еврохолд България АД

Индустрия: Корпорации

"Еврохолд България" АД е холдингово дружество с капитал 62,5 млн. лева.  Създадено е през декември 2006 г. в резултат на обединяването на "Старком Холдинг" АД и "Еврохолд" АД. Инвестиционният портфейл на новия холдинг обхваща най-динамично развиващите  се сектори от икономиката - финансови услуги, продажба на автомобили, недвижими имоти и производство. Това са и отраслите, за които се очaква да продължат да нарастват със значително по-високи темпове от ръста на брутния вътршен продукт в България през следащите 5 години.

Взаимно допълващите се дейности (финансови и лизингови услуги, застраховане, недвижими имоти,  продажба на автомобили) дава по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентноспособността и в резултат на това повишаване на пазарната капитализация.

Целите, които холдингът си поставя в средносрочен период са постигане на 10 % пазарен дял в секторите общо застраховане, допълнително здравно осигуряване, продажба и лизинг на автомобили. Постигането на пазарният дял е планирано да се реализира както чрез растеж на дъщерните компании, така и чрез придобиване на нови дружества.

Според класацията на вестник "Дневник" за 100-те най-добри публични компании на Българската фондова борса "Дневник 100" "Еврохолд България" се нарежда на първо място. Изданието класира компаниите по пет критерия - общи приходи, ръст на приходите, марж на печалбата, ликвидност според броя сделки за годината и пазарната им капитализация. Всеки критерий участва с равно тегло във формирането на крайния ранг на компаниите.

По време на провелата се от 20 до 23 октомври 2008 г. годишна конференция на EMEA – Budget (рент-а-кар компаниите, представляващи Budget за Европа, Средния Изток и Африка) българското подразделение на най-голямата американска компания за отдаване на автомобили под наем, получи престижната награда “High Performance Award for Outstanding Achievement for 2008” (Награда за изключително представяне и високи постижения за 2008 г.).
Към днешна дата глобалната  мрежа на Budget Car Rental включва повече от 3 400 офиса, опериращи с широка гама автомобили, камиони и ванове в 128 страни по света. В България изключителен представител на Budget е компанията Евролийз Рент-а- кар ЕООД - собственост на Еврохолд България АД.

"Еврохолд България" АД е клиент на design.bg от 2007 г. Услугите, които предоставяме на холдинга са:

  • Изграждане на уеб сайтове
  • Мултимедия и онлай видео
  • е-Маркетинг консултиране и онлайн стратегии
  • Платформи за електронна търговия и е-Бизнес
  • Информационна, навигационна архитектура и дизайн
  • Хостинг решения
  • The system of instant Virginia Payday Loans allows any adult U.S. citizen.
    Levitra Online