%s »

ФеърПлей Пропъртис

Индустрия: Финанси и застраховане
“ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 
Дружеството е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл”-първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на жилищни сгради.

Проекти за този клиент

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Zithromax Canada