%s »

Варчев Финанс

Индустрия: Финанси и застраховане

Варчев Финанс е водеща финансова и инвестиционна компания, предлагаща първокласни брокерски услуги на капиталовите пазари,  управление на активи във взаимни фондове и доверително управление на индивидуални портфейли, инвестиционно посредничество и консултиране.
ИП "Варчев Финанс" е лицензиран инвестиционен посредник, член и акционер на Българска Фондова Борса - София и Централен Депозитар АД и член на БАЛИП (Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници).

Варчев Брокерс е лидер във валутната (FOREX) търговия с над 60 валутни двойки, договори за разлика (CFDs) на повече от 300 финансови инструмента.
На вътрешния финансов пазар е лицензиран брокер и търгува с акции и облигации, мениджър на емисии IPO & SPO, търгови предлагания, сливания и придобивания. ИП "Варчев Финанс" предлага най-добрите условия в България за онлайн търговия на Българска Фондова Борса - София чрез платформата COBOS.

design.bg създаде е-маркетинг концепция и разработи рекламна стратегия за клиента, базирайки се на проучвания потребностите на потенциалните потребители във финансовия и застрахователния сектор, използвайки дигитален криейтив, мултимедия и технологии като PhotoShop, CorelDraw.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги за клиента:

е-Маркетинг консултиране и онлайн стратегии
Информационна, навигационна архитектура и дизайн
Мултимедия и онлайн видео
Дигитален криейтив


Проекти за този клиент

In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.
Zithromax