%s »

Варчев Финанс

Индустрия: Финанси и застраховане

Варчев Финанс е водеща финансова и инвестиционна компания, предлагаща първокласни брокерски услуги на капиталовите пазари,  управление на активи във взаимни фондове и доверително управление на индивидуални портфейли, инвестиционно посредничество и консултиране.
ИП "Варчев Финанс" е лицензиран инвестиционен посредник, член и акционер на Българска Фондова Борса - София и Централен Депозитар АД и член на БАЛИП (Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници).

Варчев Брокерс е лидер във валутната (FOREX) търговия с над 60 валутни двойки, договори за разлика (CFDs) на повече от 300 финансови инструмента.
На вътрешния финансов пазар е лицензиран брокер и търгува с акции и облигации, мениджър на емисии IPO & SPO, търгови предлагания, сливания и придобивания. ИП "Варчев Финанс" предлага най-добрите условия в България за онлайн търговия на Българска Фондова Борса - София чрез платформата COBOS.

design.bg създаде е-маркетинг концепция и разработи рекламна стратегия за клиента, базирайки се на проучвания потребностите на потенциалните потребители във финансовия и застрахователния сектор, използвайки дигитален криейтив, мултимедия и технологии като PhotoShop, CorelDraw.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги за клиента:

е-Маркетинг консултиране и онлайн стратегии
Информационна, навигационна архитектура и дизайн
Мултимедия и онлайн видео
Дигитален криейтив


Проекти за този клиент

The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Deltasone