%s »

Банка ДСК

Индустрия: Финанси и застраховане

Над половинвековната история на Банка ДСК ЕАД датира от 1951 г., когато е създадена като Държавна спестовна каса и единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. През януари 1999 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно имущество и оттогава носи името „Банка ДСК”.


Още по-динамично развитие Банка ДСК отбелязва от октомври 2003 г. насам, когато след успешна приватизационна процедура нейн едноличен собственик стана унгарската Банка ОТП. Тя е не само най-голямата банка в Унгария, но и една от най-големите, солидни и динамично развиващи се финансови групировки в цяла Централна и Източна Европа.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:

Payday Loans In New Jersey.
Clomid Buy Cheap