%s »

Евроинс

Индустрия: Финанси и застраховане
Застрахователно дружество ЕВРОИНС АД  e една от първите застрахователни компании България, получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. Компанията предлага пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.
Портфейлът на ЕВРОИНС обхваща над 40 броя застрахователни продукта, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

Основен акционер в ЗД ЕВРОИНС АД е ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД , чрез дъщерния си застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД (EIG).

Към момента новият застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД е мажоритарен собственик в:
  •   ЗД Евроинс АД, България – 68%
  •   Евроинс (Аситранс Асигурари), Румъния – 84%
  •   Евроинс - Здравно осигуряване АД, България – 50%
  •   Евроинс осигуруванье, Македония – 83.25%
 There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Neurontin