%s »

Евроинс Здравно Осигуряване

Индустрия: Здравеопазване

От създаването си през 2004 г."ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЕАД работи с млад екип от мениджъри и служители, които изпълняват амбициозна програма за развитие на компанията на пазара на Доброволното Здравно Осигуряване в България.

През 2005 г. компанията стартира своята дейност като изгражда широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна,  с което осигурява достъп до квалифицирана медицинска помощ на своите клиенти.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на комбинация от здравноосигурителни пакети, които покриват широк спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско обслужване на клиентите.

"ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЕАД осигурява финансови средства за покриване на разходите за:

  • предоставените медицински услуги на осигурените лица;
  • възстановяване на разходите за закупени лекарства и/или помощни средства;

Към момента договорни партньори са над 360 здравни заведения, между които Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Специализирани медицински центрове, МБАЛ, ВМА – с всичките бази в страната, частни МЦ и др.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:

Payday Loans Wisconsin.
Lasix