%s »

Евроинс Здравно Осигуряване

Индустрия: Здравеопазване

От създаването си през 2004 г."ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЕАД работи с млад екип от мениджъри и служители, които изпълняват амбициозна програма за развитие на компанията на пазара на Доброволното Здравно Осигуряване в България.

През 2005 г. компанията стартира своята дейност като изгражда широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна,  с което осигурява достъп до квалифицирана медицинска помощ на своите клиенти.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на комбинация от здравноосигурителни пакети, които покриват широк спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско обслужване на клиентите.

"ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЕАД осигурява финансови средства за покриване на разходите за:

  • предоставените медицински услуги на осигурените лица;
  • възстановяване на разходите за закупени лекарства и/или помощни средства;

Към момента договорни партньори са над 360 здравни заведения, между които Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Специализирани медицински центрове, МБАЛ, ВМА – с всичките бази в страната, частни МЦ и др.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:

The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Deltasone