%s »

Фиадента

Индустрия: Здравеопазване
Практиката на лабораторията е основана на 16.02. 1995г. Гр Варна
На 16.03. 2000г. ВОС вписва в регистъра за търговски дружества "Самостоятелна медикотехническа лаборатория "Фиадента" с предмет на дейност "Извършване на специфични технически дейности и производства на специализирани медицински и помощни средства".

Проекти за този клиент

Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account.
Discount Kamagra