%s »

УМБАЛ Света Марина

Индустрия: Здравеопазване

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница.

Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс, обслужващ пациенти от цяла България, но основно от Северна и Източна България - Варненска, Шуменска, Разградска, Търговишка, Русенска, Добричка, Силистренска и Бургаска области.

Комплексът разполага с 930 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Болницата разполага със съвременна материална база, както по отношение на дизайн, болничен сервиз, вътрешни комуникации, менажирано качество на грижите за болните, така и по отношение на диагностично-лечебния подход, свързан с наличие на модерна и високоспециализирана апаратура и оборудване, позволяващи предлагането на разнообразни медицински услуги.

Уникални услуги в УМБАЛ Света Марина

Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по:

 • Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма);
 • Интервенционална кардиология;
 • Гама-камера;
 • Детска онкохематология;
 • Детска ендокринология;
 • Детска пулмология и алергология;
 • Детска психиатрия;
 • Наркология;
 • Геронтопсихиатрия;
 • Психосоматика;
 • Медицина на съня;
 • Лаборатория по имунология;
 • Медико-генетична консултация и диагностика.

Уникална апаратура

Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:

 • PET компютърен томограф (скенер), 128-срезов, висока резолюция, 4-измерен – единствен в България;
 • Ядрено-магнитен резонанс – последно поколение;
 • Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България;
 • Доплер-ехограф от последно поколение;
 • Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология.

Управление на качеството

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведние. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ "Св.Марина" ЕАД - Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството  (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България. След придобиването на първо ниво, болницата кандидатства за следващото ниво на признание. Цялостната дейност се проследява и контролира от интегрирана болнична информационна система, която обхваща всички болнични структури.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги на клиента:

payday advance .
Diflucan