%s »

Логопедичен център Варна

Индустрия: Неправителствени организации
Началото на логопедичната помощ в гр.Варна се поставя през 1954 г. когато е разкрит вторият за страната (първият е в София) логопедичен кабинет с логопед Павел Александров, назначен към Училището за деца с нарушено зрение “Проф. Ив. Шишманов”.

През 1984г. Логопедично училище разполага с 13 логопедични кабинета – 5 специализирани и 8 общи.
2000 година училището е закрито и се разкрива Логопедичен център -Варна като държавно обслужващо звено в системата на народната просвета, което през 2008 преминава от държавно на общинско финансиране.

Предмет на дейност на Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.

design.bg дари интернет проект на Логопедичен център -гр. Варна, със специални благодарности към Лили Лазарова за нейната всеотдайност и професионализъм за работата и с Моника (www.help-monica.org) и връщането и отново към активен живот.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги за клиента:
Изграждане на уеб сайтове
Информационна, навигационна архитектура и дизайн
Хостинг решения

Проекти за този клиент

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Buy Priligy 90mg