%s »

Пристанище Варна

Индустрия: Пристанища и мореплаване
Варна е най-голямото и обширно българско пристанище обработващо повече от 8 милиона тона товари годишно. С модерното си оборудване, отличните транспортни връзки, жп-фериботно обслужване и кръстопътно местоположение, пристанището е удобен мост за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия,  Средния и Далечен Изток.

Варна е многоцелево пристанище с модерна техника и специализирани терминали, с непрекъснат режим на работа. Тук се обработват всички видове товари, включително и течни. Основна характеристика на пристанището  е обработката на зърнени храни, контейнери, химични и генерални товари. С реализираните обеми на тези именно товари, Пристанище Варна е безспорен лидер в България.

Проекти за този клиент

cash loans .
Cipro