%s »

Балканстрой АД

Индустрия: Недвижими имоти

БАЛКАНСТРОЙ АД е частно акционерно дружество, основано през 1994 г.

Със създаването си, дружеството се специализира в консултантско - инженерингови услуги в областта на проучването, проектирането, строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение - жилищно, търговско - административно, туристическо - развлекателно, промишлено и комуникационно, за опазване и възстановяване на околната среда - екосъоръжения и инсталации за ограничаване на вредния ефект от природни замърсители, рекултивация на изкуствени насипи, диги, терени и др.

Florida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Levitra No Prescription