%s »

Планекс ООД

Индустрия: Строителни фирми и предприемачи
Строителна компания Планекс предлага на своите клиенти комплексно изпълнение на жилищни, търговски, административни и инсдудтриални сгради, има дългогодишен опит в хотелското строителство. При строителството на възложените обекти фирмата съблюдава всички изисквания и очаквания на инвеститорите и проектантите, строго съблюдава съвременните нормативни  изисквания, използва нови стрителни технологии, залага на оптимална организация и високия професионализъм на своите кадри. Планекс разполага с необходимите материално-технически и човешки ресурси за изпълнението на обекти дори и над 50 хил. кв.м. РЗП.

Проекти за този клиент

The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers.
Zenegra