%s »

Мултимедия и онлайн видео

Всички мултимедийни техники под един покрив

В областта на анимациите онлайн, design.bg е носител на някои от най-престижните призове в световен мащаб. Ние създаваме рекламни форми, маркетингови платформи и игри, презентации и пр.

Професионално аудио и видео
Чрез програмата design.bg technology partners ние работим с някои от най-добрите професионални снимачни екипи. Ние пишем сценарии, диалози, визуални и аудио ефекти и така създаваме цялостен дигитален проект.

Обекти и 3D визуализации
Ние предоставяме на нашите клиенти уникални триизмерни обекти. Дигитализираме същестуващи обекти, създавайки техни прецизни виртуални реплики. Предлагаме 3D анимация и видео.

Ние сме гъвкави

Перфектната симбиоза
Комбинираме анимация, видео и  3D обекти в едно единно цяло, за да постигнем поставените маркетингови цели. Комбинираме материали предоставени от клиентите ни с такива, разработени при нас.

Пасивно и интерактивно
Ние предоставяме мултимедия предназначена както за пасивно гледане / слушане, така и такава създаваща интеракция. Обхвата и интерактивните елементи могат да бъдат дефинирани и разработени съобразно спецификите на канала, в който ще бъдат ползвани – в интернет, DVD или мобилни платформи.

Формат за всяка медиа
Клиентите ни могат да ползват предоставената от нас мултимедия за различни канали: интернет, офлайн медии, телевизия, мобилни устройства и др.

 

Потърсете ни за повече информация, консултации и изработка.

The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Generic Kamagra