%s »

Изграждане на уеб сайтове

Ние интегрираме уеб проектите в бизнеса на клиентите ни


Първо е стратегията

Ние помагане на клиентите си в създаването на цялостни решения за присъствие в интернет, които са в синхрон с техните дългосрочни бизнес цели. Годините опит в е-маркетинга и промоциите, управлението на бизнес процеси, създаването на работещи творчески концепции и съдържание за тях, както и поддръжката и управлението на мащабни дигитални проекти и услуги за някой от най-големите брандове, ни правят предпочитан партньор.

Многофункционални решения
В една дигитална платформа, ние можем да интегрираме много различни услуги: промоция, обслужване на клиенти, продажби, системи за лоялност и др. с цел постигане на максимално ефективно преживяване на клиента при контакт с онлайн образа на бранда и асоциираните с него продукти и услуги. В дългосрочен план ние надграждаме офлайн образа на фирмата с един компетентен, информиран, атрактивен и ефективен дигитален център за работа с клиенти, продажби и промоции.

Онлайн обществата и сайтовете
design.bg има дългогодишен опит в изграждането на общества около сайтовете, свързани с брандове и продукти. Така ние постигаме едновременно множество цели – изучаване на клиентите, създаване на групи от лоялни и информирани потребители, постоянна обратна връзка с пазара, платформа за бърза и лесна промоция на нови продукти и пр.

Планирани резултати

Доказан успех
През годините design.bg изгради ефективна оргазнизационна структура, чрез която поемаме и изпълняваме цялостния дигитален производствен процес през планиране, изграждане на онлайн прототип до окончателно завършване, тестване и стартиране на проекта – без значение от използваната технология. Програмата „design.bg technology partners”, която развиваме през последните две години ни дава практически неограничен достъп до производствен ресурс от сертифицирани наши подизпълнители в най-различни области на дигиталното производство като програмиране, уеб и графичен дизайн, мултимедия, онлайн видео, 3D и прочие.

Носене на отговорност и ясна отченост
Обслужването и поддръжката на създадените от design.bg дигитални решения и уеб проекти се осъществяват съобразно заложените процедури и посрещат в максимална степен очакванията и изискванията на клиентите ни за ефективност и надежност.

Дългосрочна и сигурна инвестиция
design.bg обучава и развива своите кадри, като нашите най-добри специалисти напътстват в кариерно отношение всеки член на екипа, като така гарантираме стабилно и дългосрочно обслужване и развитие на нашите проекти. Ние работим изцяло на екипен принцип и развиваме споделянето на информация и корпоративни знания и умения и споделяне на отговорностите с цел намаляване на риска от грешки.


Най-взискателните и отговорни проекти

Технологиите не ни изненадват
design.bg изгражда комплексни и сложни уеб решения, базирани на различни технологии. Чрез нашата програма „design.bg technology partners” ние комбинираме опит и умения за планиране, производство, мониторинг, поддръжка и развитие на платформи, писани на различни програмни езици.

Мащабът не е проблем
Благодарение на нашата структура, ние планираме, изграждаме и поддържаме, както сравнително малки, така и мащабни уеб решения, работещи на няколко сървъра. Нашите услуги са изцяло съобразени с бизнес нуждите на клиента.

Гаранция за онлайн присъствие
Съвместно с някои от най-големите компании в хостинг индустрията в САЩ, Швейцария и България, ние поддържаме собствени хостинг платформи и решения. Така носим пълна отговорност пред клиентите си за целия процес - от планирането на функционалност и архитектура на уеб проекта до неговата крайна реализация, поддръжка и постоянно присъствие онлайн, независимо от обстоятелствата.


Потърсете ни за повече информация и изграждане на вашия уеб проект или онлайн маркетингова платформа.

The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
Xifaxan