%s »

FC Buelach - Уеб сайт


Разгледай проекта
Швейцарският футболен клуб FC BUELACH възложи на design.bg разработването на своя корпоративен уеб сайт.  В рамките на този проект, design.bg предостави следните услуги на клиента:

Изграждане на уеб сайт неговата поддръжка и актуализация
е-маркетинг консултиране и онлайн стратегии
Хостинг

Проектът FC BUELACH  - разработеният от екипа ни проект е един от най -посещаваните футболни сайтове в Швейцария.

Историята
В далечната 2003 г  водещият футболен куб FC BUELACH  се довери на консултантския ни екип, като ни възложи задачата да изградим корпоративния онлайн облик на швейцарския отбор.

Цели и стратегия
При разработването на интернет проекта на FC BUELACH, екипът на design.bg заложи изцяло на концепция, изградена на базата на предварителните проучвания на потребностите на потребителите от футболния сектор и феновете.
Целта бе достигaне до целевата аудитория и нейното покриване чрез разработване на интерактивни модули, които да обслужват посетителите в сайта, даващи отговор на очакванията и потребностите им от представянето и характера на предлаганата информация.

Резултатите
Консултантският екип на design.bg извърши анализ и маркетингово проучване дефинирайки ясно целевите групи, в резултат на което създаде визия, отговаряща на очакванията на потенциалните клиенти и изгради функционален интернет проект със специализиран софтуер за управление на съдържанието му (CMS)
В проекта бе разработена като функционалност опцията онлайн статистика.
Благодарение на е-маркетинговата концепция, изградена от екипа на design.bg, както и интерактивното и актуално представяне на информацията в интернет проекта,  днес FC BUELACH е един от най- популярните и посещавани футболни сайтове на отбори в Швейцария.
Дата на завършване: 16.4.2004
Използвани технологии: HTML и CSS, JavaScript, PHP и MySql
FC Buelach
Payday Loans Wisconsin.
Xenical Online