%s »

Вивател СИМпатия - Банери и е-медиа планиране


Разгледай проекта

 

След като design.bg разработи е-маркетинг стратегия за надграждане на офлайн кампанията за продукта СИМпатия и разработи проекта „тест за СИМпатичност“ за Вивател, нашите клиенти ни възложиха както криейтива, така и планирането на онлайн рекламната кампания на проекта.

Използвайки цялостната визия на мини сайта, нашият креативен отдел изработи банерите, с които да бъде комуникиран тестът за СИМпатичност. Дигиталният криейтив е изцяло адаптиран към спецификата на кампанията и таргет аудиториите, защото ние знаем, че това е един от важните фактори за ефективността на всяка интернет рекламна кампания.

 Е-маркетинг специалистите на design.bg извършиха детайлни проучвания и дефинираха ясно таргет аудиторията на онлайн кампанията: основно млади хора – до 35 години, обвързани в приятелства и връзки без значение на сексулаността и пола им. На база поставените цели design.bg реализира високо ефективна рекламна стратегия в интернет, използвайки правилните дигитални канали и достигайки до целевия си таргет.

 

Дата на завършване: 11.3.2009
Използвани технологии: FLASH

е-маркетинг стратегия за телекомуникации

дигитален криейтив и е-медиа планиране

интернет рекламна кампания за gsm услуга

е-медиа планиране и медиа купуване

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy