%s »

Изграждане на уеб сайтове

Ние интегрираме уеб проектите в бизнеса на клиентите ни


Първо е стратегията

Ние помагане на клиентите си в създаването на цялостни решения за присъствие в интернет, които са в синхрон с техните дългосрочни бизнес цели. Годините опит в е-маркетинга и промоциите, управлението на бизнес процеси, създаването на работещи творчески концепции и съдържание за тях, както и поддръжката и управлението на мащабни дигитални проекти и услуги за някой от най-големите брандове, ни правят предпочитан партньор.

Многофункционални решения
В една дигитална платформа, ние можем да интегрираме много различни услуги: промоция, обслужване на клиенти, продажби, системи за лоялност и др. с цел постигане на максимално ефективно преживяване на клиента при контакт с онлайн образа на бранда и асоциираните с него продукти и услуги. В дългосрочен план ние надграждаме офлайн образа на фирмата с един компетентен, информиран, атрактивен и ефективен дигитален център за работа с клиенти, продажби и промоции.

Онлайн обществата и сайтовете
design.bg има дългогодишен опит в изграждането на общества около сайтовете, свързани с брандове и продукти. Така ние постигаме едновременно множество цели – изучаване на клиентите, създаване на групи от лоялни и информирани потребители, постоянна обратна връзка с пазара, платформа за бърза и лесна промоция на нови продукти и пр.

Планирани резултати

Доказан успех
През годините design.bg изгради ефективна оргазнизационна структура, чрез която поемаме и изпълняваме цялостния дигитален производствен процес през планиране, изграждане на онлайн прототип до окончателно завършване, тестване и стартиране на проекта – без значение от използваната технология. Програмата „design.bg technology partners”, която развиваме през последните две години ни дава практически неограничен достъп до производствен ресурс от сертифицирани наши подизпълнители в най-различни области на дигиталното производство като програмиране, уеб и графичен дизайн, мултимедия, онлайн видео, 3D и прочие.

Носене на отговорност и ясна отченост
Обслужването и поддръжката на създадените от design.bg дигитални решения и уеб проекти се осъществяват съобразно заложените процедури и посрещат в максимална степен очакванията и изискванията на клиентите ни за ефективност и надежност.

Дългосрочна и сигурна инвестиция
design.bg обучава и развива своите кадри, като нашите най-добри специалисти напътстват в кариерно отношение всеки член на екипа, като така гарантираме стабилно и дългосрочно обслужване и развитие на нашите проекти. Ние работим изцяло на екипен принцип и развиваме споделянето на информация и корпоративни знания и умения и споделяне на отговорностите с цел намаляване на риска от грешки.


Най-взискателните и отговорни проекти

Технологиите не ни изненадват
design.bg изгражда комплексни и сложни уеб решения, базирани на различни технологии. Чрез нашата програма „design.bg technology partners” ние комбинираме опит и умения за планиране, производство, мониторинг, поддръжка и развитие на платформи, писани на различни програмни езици.

Мащабът не е проблем
Благодарение на нашата структура, ние планираме, изграждаме и поддържаме, както сравнително малки, така и мащабни уеб решения, работещи на няколко сървъра. Нашите услуги са изцяло съобразени с бизнес нуждите на клиента.

Гаранция за онлайн присъствие
Съвместно с някои от най-големите компании в хостинг индустрията в САЩ, Швейцария и България, ние поддържаме собствени хостинг платформи и решения. Така носим пълна отговорност пред клиентите си за целия процес - от планирането на функционалност и архитектура на уеб проекта до неговата крайна реализация, поддръжка и постоянно присъствие онлайн, независимо от обстоятелствата.


Потърсете ни за повече информация и изграждане на вашия уеб проект или онлайн маркетингова платформа.

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Lasix